A A A

 

Metoda Elementów Skończonych


Przedmiot obowiązkowy
studia I stopnia (inżynierskie), V semestr
wykład 15 godz.
laboratorium 15 godz.

 

Prowadzący:

prof. dr hab. inż. Jerzy Osiński,

dr inż. Jan Freundlich,

dr inż. Jarosław Mańkowski,

dr inż. Piotr Żach

 

wpisy do indeksów:

studia dzienne i wieczorowe: dr inż. Jarosław Mańkowski
studia zaoczne: dr inż. Jan Freundlich


Przedmiot stanowi wstęp do Metody Elementów Skończonych.

W trakcie wykładu studenci zapoznawani są z podstawami teoretycznymi MES, natomiast w trakcie laboratorium poznają podstawy praktyczne wykorzystania MES.

Na laboratorium korzystamy z systemu ABAQUS.


Harmonogram laboratorium i pliki do pobrania:

Wprowadzenie do systemu ABAQUS: Z0_WprowadzenieDoSystemuAbaqus.pdf

Laboratorium nr 1: Lab1.pdf
Laboratorium nr 2: Lab2.pdf
Laboratorium nr 3: Lab3.pdf

Laboratorium nr 4: zajęcia uzupełniające/sprawdzian

Laboratorium nr 5: Lab5.pdf
Laboratorium nr 6: Lab6.pdf

Pliki należy koniecznie wydrukować i przynieść z sobą na zajęcia.

Laboratorium nr 7: sprawdzian
Laboratorium nr 8: zajęcia uzupełniające/wpisy do indeksów

Zaliczenie i wpisy:

drugi sprawdzian na laboratorium nr 7 - do wykonania będą dwa zadania obejmujące modelowanie za pomocą elementów bryłowych oraz płaski stan naprężenia.

Wpisy do indeksów odbywają się na ostatnich zajęciach.


W przypadku problemów z pobraniem pliku, należy nacisnąć prawy klawisz myszy na linku i wybrać: Zapisz element docelowy jako...